Proiectează un site ca acesta, cu WordPress.com
Începe

Nota informativa

Pentru  selectia participantilor  la Proiectul de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, proiecte doar între scoli, in cadrul programului KA229 ERASMUS+

Apel de selecție a profesorilor  si elevilor participanți în echipa de implementare a proiectului de parteneriat strategic în domeniul școlar în cadrul programului ERASMUS+ cu titlul “It’s a matter of STEM”, 2 – KA229, cu numărul de referinţă 2020-1-ES01-KA229-081741_2, care va fi derulat de Liceul Sanitar “Antim Ivireanu”, Râmnicu Vâlcea, în perioada 1 septembrie 2020 – 31 august 2022  finanţat de UE, prin Programul Erasmus+, Actiunea cheie 2 – şi derulat de Liceul Sanitar „Antim Ivireanu”  ,în calitate de partener, alături de alte 4 instituţii şcolare din Spania (coordonator proiect) ,Turcia, Italia și Polonia.

Coordonator: Instituto Secular „Hijas de la Natividad de María” – CPR Nuestra Sra del Carmen, Spania.

Parteneri:     

  •   Duraliler Ortaokulu, Turcia
  •   Zespol Szol W Jankowie Pierwszym, Polonia
  •   Istituto Comprensivo „Francesco Crispi”, Italia
  •   Liceul Sanitar”Antim Ivireanu”, Rm. Vâlcea, România

Priorități orizontale: obiective cu privire la dezvoltarea abilităților de gândire critică, abordând contextul cultural și/sau de mediu în educația STEM în echipă multiculturală, îmbunătățirea competențelor lingvistice, comunicarea, rezolvarea de probleme și abilități de cooperare.

Proiectul nostru dorește să facă educația științifică și matematică mai relevantă și mai semnificativă pentru elevii noștri în ceea ce privește respectul și diversitatea culturală, implicându-i în activități științifice și încurajându-i pentru o carieră viitoare în domeniile STEM.

  • REZUMAT

      Abilitățile în știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM) devin o parte din ce în ce mai importantă în economia cunoașterii de astăzi. Pentru ca dezvoltarea socială și economică să fie durabilă, oamenii trebuie să aibă abilități și competențe de bază. Acest fenomen nu este subliniat doar de cadrul strategic pentru Cooperarea europeană în educație și formare, dar și de un număr tot mai mare de studii care indică faptul că abilitățile din secolul XXI sunt vitale pentru succesul tuturor în vremurile noastre de concurență globală.

Creativitatea, partajarea valorilor proprii și reciproce, munca proprie a școlilor în domeniul STEM, întâlnirile reciproce offline și online, împreună cu dezvoltarea digitalului creează într-un singur proiect o provocare fantastică nu numai pentru elevi, ci și pentru profesori.

Rezultatele  testelor Pisa evidențiază cunoștințele slabe ale elevilor și motivația scăzută pentru matematică și alte discipline similare.

   Implicarea priorităților e-learning va spori motivația elevilor, dezvoltându-le, de asemenea, abilități de bază și îmbunătățirea cunoștințelor în matematică, fizică și TIC. Tinerii nu înțeleg de ce au nevoie de toate acestea și trebuie ajutați să învețe. Lipsa educației duce la pierderea motivației și la părăsirea timpurie a școlii. Credem că motivația este cheia principală și poate fi realizată prin studii inspirate și îmbunătățirea realizării tinerilor. Actualizare abilităților ajută la combaterea sărăciei și a excluziunii sociale. Tinerii ar trebui să fie antreprenori capabili să se adapteze la schimbările de pe piața muncii. Cu ajutorul acestui proiect am dorit ca elevii noștri să gândească și să afle mai multe despre modul în care cunoștințele însușite la școală îi pot ajuta în viață.

Provocările generației noastre cer soluții creative, deci trebuie să încurajăm inovația în artă și științe. Trebuie să ne actualizăm sistemele educaționale, deoarece, în acest fel, oportunitatea de angajare poate fi mult mai mare.

Obiective:

1. Abordarea cunoștințelor cu privire la educația STEM.

2. Analiza și cercetarea în cadrul școlii, aplicând aceste cunoștințe în practică, ulterior transformându-le într-un plan de acțiune.

3. Schimbul de bune practici între comunitățile școlare și munca tinerilor cu privire la educația STEM.

4. Cultivarea unei experiențe de învățare diferită pentru elevi și profesori, care să inducă noi modalități de învățare: încurajarea predatului/învățatului la distanță în cazurile de urgență precum cel cu care ne confruntăm în prezent (coronavirusul).

5. Promovarea altor abilități decât cele tradiționale prin utilizarea sportului și a educației plastice.

6. Dezvoltarea abilității de comunicare a elevilor și a profesorilor și folosirea acestora în rezolvarea de proble și gândirea creativă.

7. Stimularea curiozității participanților la educația STEM și întărirea atitudinilor care vor duce la înțelegere prin interacțiunea cu oameni din medii diverse.

8. Reducerea fenomenului abandonului timpuriu și creșterea încrederii în sine a participanților.

9. Promovarea dialogului intercultural între diferite țări și categorii socio-culturale.

10.Reducerea abandonului școlar.

Produsele finale ale proiectului sunt numeroase.

Unul dintre acestea constă într-un concurs international care se va concentra pe dezvoltarea unui logo pentru proiect. La acesta se adaugă un chestionar multilateral cu premii atât pe teme culturale, cât și subiecte STEM, care va reprezenta, de asemenea, abordarea națională în acest domeniu.

Calendarul internațional care prezintă realizările STEM se va realiza de către toate țările partenere.Vom realiza o bază de date multimedia internațională pentru cel puțin 15 persoane ale căror realizări sunt importante atât pentru educația STEM, cât și pentru fiecare țară în parte.

Expoziția STEM by ART se va concretiza atât pentru elevi, cât și pentru comunitatea școlară. Din cauza logisticii complicate, o parte a expoziției va fi realizată prin flux video de la parteneri responsabili pentru subiectul prezentat. Obiectele 3D vor fi prezentate în școala parteneră care este responsabilă cu această temă. Jurnalul internațional  STEM web cu privire la noile realizări va fi editat de elevi. Fiecare partener este responsabil pentru crearea a 70 de referințe în timpul proiectului: științe, tehnologie, inginerie și realizări matematice la nivel național.

Școlile partenere își vor edita propriul canal Youtube cu subiectul STEM acolo unde toate videoclipurile vor fi publicate. Mini-conferințele cu prezentări pentru elevi vor fi disponibile la cel puțin o lună după mini-conferința școlii. Fiecare procedură va conține numeroase articole. Lucrările vor fi afișate numai online. Tipărirea va fi organizată numai pe bază de cerere. Se va crea o și publica o carte de lecții și activități cu ajutorul profesorilor, pe tot parcursul proiectului. Cartea va fi concepută pe baza diferitelor modele de educație STEM. Toți participanții (elevi și profesori) implicați în proiect vor primi un CERTIFICAT DE DREPTURI DE AUTOR pentru a-și arăta drepturile de autor personale asupra lucrărilor. Astfel de abordare va sprijini activitățile care încearcă să depășească abuzul de drepturi de autor prin experiența personală. Vom realiza un webinar prin intermediul caruia vom promova un manual de educație STEM pentru profesori: Cartea va fi formată din profesori de știință, TIC și matematică, bazate pe activitățile din clasă și în afara școlii, care vor fi construite și implementate pe timpul proiectului, împărtășind idei cu privire la educația STEM.

Nu în ultimul rând, se va desfășura proiectul E-twinning la care, toate organizațiile participante vor contribui cu  activități STEM.

        COMMON TASKS

Teachers will coordinate the students to join a variety of activities. STEM, Arts and sports are some of the means by which we intend to provide students with a way of expressing their thoughts and ideas freely Therefore, we want to offer students alternatives and shape them as creative human beings. This atmosphere will create a positive synergy in the school environment and impact every member of school. The coordinating school is to establish the project timeline, set the project goals and allocate the project resources. There will be an online Skype meeting in which the coordinator presents the timeline in detail and establishes the overall project deadlines for each activity along with methods of reporting. To ensure appropriate communication and cooperation,

There will be 5 LTTA

All partners will participate to LTTA.students and Teachers will take part in the meetings to get to know each other, to integrate each other, to plan, prepare activities, prepare workshops evaluate activities, prepare evaluation surveys and analyze the evaluation results. Communication between team members is done regularly through meetings, e-mails etc. Meetings are held at least monthly, with the exception of the periods before LTTAs when they have to occur weekly. The meetings will include step-by-step reporting of the people involved – with the purpose of monitoring and evaluating activities by team coordinator and for further reporting to the coordinating school.

        SPECIFIC TASKS

TURKEY(TR)– C1 in November 2020 Subtopics: „Lego Mindstorm robotics” -exhibition and workshop based on Lego programming.”Historical inventions” – presentation by pupils about historical inventions in their home country–Website-dissemination activities,-Designing you tube channel and post the activities,Use dissemination platform,Apply surveys

      POLAND – C2 in February 2021 Subtopic:”Art under microscope” – „3 D virtual science models” partner creates aproject group in Twinspace/ETwinning.prepare newsletters.prepare scales to evaluate the competence of the project.

     ITALY C3 in May 2021 Subtopic: „House full of experiments.” Set of scientific experiments which will be provided by students from the host and from visitors. presentation of typical architectonic styles from partner countries.Designing the FB page and the project website comprehensive of a blog with e-learning contents.Designing the FB page and the project website comprehensive of a blog with e-learning contents

     ROMANIA C4 in November 2021 Subtopic: „Programming Code”: Presentation of pupils Android and Win applications. Special workshop for Google(Android) programming. Presentation of applications of students. Architecture around us”Create e-twining project.

     SPAIN(ES)- (Coordinator) C5 in Aprıl 2022 Subtopic: Buiding up STEM handbook activities for students.The coordinator designs evaluation forms; initial& final questionnaire Evaluation of project. Design the „STEM hand Practice and activity Book”

There are various outcomes planned. School workshops are not mentioned here as they are listed below. General products are as follows:

1. LOGO of project – the first international contest will be focused on development of a logo for theproject.

2. STEM QUEST – multilateral questionnaire with prizes in both cultural and STEM topics which will show partner schools and also represent the national approach in this field

3. STEM CALENDAR – the International calendar presenting STEM achievements for all partner countries (at least 12 events per every partner).

4. STEM VIP PERSONS – the international multimedia database for at least 15 persons whose achievements are important both for STEM and country.

5. STEMbyART EXHIBITION – in the last three months there will be this three day exhibition both forstudents and school community. Because of complicated logistics a part of the exhibition will be done by video-stream from the partners responsible for the topic shown. 3D objects will be presented in the partner school which is responsible for the theme.

 6. INTERNATIONAL STEM JOURNAL – web based journal about new achievements in STEM which will be edited by students. Every partner is responsible for creating 70 references during the project time. All of these references will be tagged and cross referenced. It will consist of scientific, technological, engineering and mathematical achievements at national levels.

7. STEM YOUTUBE CHANNEL – Partner schools will edit its own Youtube channel with the STEM topic where all videos will be published.

8. MINI-CONFERENCE PROCEEDINGS WITH STUDENT, GUESTS PRESENTATIONS. These products will be available at least one month after the school’s mini-conference. Every proceeding will have at least 70 articles. Proceedings will be shown only online and no printouts will be published. Printing will be organized only on request.

 9. SCHOOL STEM WEB LEDGER – Work on the project could be followed by a web ledger

10. STEM modules- lessons and activities book: A book will be created and published based on teachers’ activities throughout the project. The book will be designed on the basis of different models for STEM education.

11. CREATIVE COMMONS LIST OF COPYRIGHTS All participants (students and teachers) involved in the project will get a CERTIFICATE OF COPYRIGHTS to show their personal copyrights to the mental works. Such an approach will support activities which try to overcome copyright abuse by personal experience. 12.Webinar: we will develop a webinar through all Europe and staff working in the field of school 13.STEM Education Handbook for Teachers: The book will be formed by science, ICT, and math teachers, based on classroom and out of school activities which will be built up and implemented during the project. education will share their ideas on STEM education.

14.E-twinning project: during the project, all participants organizations will make STEM e-twinning project.eTwinining project activities to wider schools.

Publicitate
%d blogeri au apreciat: