Selectie echipa de proiect

În perioada 1.09.2020 – 31.08.2022, la Liceul Sanitar „Antim Ivireanu” Rm. Vâlcea se va derula proiectul Erasmus+ cu titlul “It’s a matter of STEM”, Numărul de referinţă 2020-1-ES01-KA229-081741_2, în parteneriat cu școli din Spania, Italia, Turcia și Polonia. În vederea derulării activităților, se va realiza selecția membrilor echipei de implementare a proiectului (elevi și profesori). Întregul proces de înscriere se va realiza online. Toate anexele necesare pentru înscriere pot fi descărcate accesand link-urile următoare:

Dosarele de candidatură pentru ELEVI vor fi încărcate online, prin completarea formularului utilizând adresa de e-mail asociată Liceului Sanitar „Antim Ivireanu”. Formularul poate fi accesat la link-ul de mai jos:

FORMULAR INSCRIERE ELEVI

CRITERII DE ELIGIBILITATE (ELEVI):

 • Participantul trebuie să fie elev al Liceul Sanitar „Antim Ivireanu” Rm. Valcea.
 • Candidatul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 14 şi 16 ani;
 • Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit si depus la termen.

 CRITERII DE SELECTIE(ELEVI):

 • Abilități/ calități/ experiențe personale, participare la activități curriculare, extracurriculare si implicare  in activitati de voluntariat, CV -ul trebuie semnat de către candidat-15 puncte;
 • Motivația participării la activitătile proiectului (rezultată din scrisoarea de intentie – originalitate, acuratețe, calitatea argumentării ideilor)(25 puncte):

-Argumentarea motivaţiei de a participa la proiect -10 p;

– Prezentarea competenţelor personale-6p;

Precizarea a cel putin 3 activitati propuse in cadrul proiectului.– 9p (activitatile sunt precizate in „Nota informativa”).

 • Competente digitale – realizarea unei prezentari Power Point, la alegere: Prezentarea Liceului Sanitar “Antim Ivireanu”, prezentarea orașului Râmnicu Vâlcea sau prezentare țară – România, în limba engleză)-25 puncte;
 • Competente de comunicare scrisa in limba engleza- descriere personală (maxim 200 de cuvinte)-15 puncte;
 • Competente de comunicare orala in limba engleza: Interviu –discuţie in limba engleza privind motivaţia participarii la proiect – 20 p;

– Prezentarea scopului proiectului – 6 p;

– Prezentarea a cel putin 3 activitati din cadrul  proiectului (activitatile sunt precizate in „Nota informativa”)– 9 p;

– Interacţiune cu membrii comisiei – 5 p.

Elevul poate aparține următoarelor categorii: elevi cu dizabilități, elevi cu dificultăți de învățare, elevi imigranți, elevi proveniți din medii socio-economice defavorizate (3-4 locuri) caz în care depune un dosar cu acte relevante pentru situația sa.

 Încărcarea dosarului de candidatură – încărcarea documentelor cerute într-un singur document pdf, utilizând formularul din anunț privind selecția, a prezentării personale si a prezentării Power Point.

Conţinutul dosarului de candidatură se regaseste in Anexa 1 (elevi).

Dosarele de candidatură pentru PROFESORI vor fi încărcate online, prin completarea formularului utilizând adresa de e-mail asociată Liceului Sanitar „Antim Ivireanu”.

FORMULAR INSCRIERE PROFESORI

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE (CADRE DIDACTICE):

 • Participantul trebuie sa fie încadrat in calitate de cadru didactic titular la Liceul Sanitar „Antim Ivireanu” Rm. Valcea, au prioritate profesorii de la specialitatile Matematică, TIC, Sport, Arte plastice și cei din aria curriculara Știinte.
 • Dosarul de candidatură va fi complet, corect întocmit si depus la termen.

CONDIŢII DE SELECTIE (CADRE DIDACTICE):

 • Experiență în derularea de proiecte europene (scrierea/participarea la activități din cadrul altor proiecte Erasmus/Socrates/Comenius sau eTwinning)-10 p;
 • Motivaţia de participare la activităţile desfăşurate în timpul mobilităţii (argumentată în scrisoarea de motivație)- 20p;
 •  Implicarea activă în viața școlii în ultimii doi ani și disponibilitatea de a lucra peste program în scopul participării la activităţile locale ale parteneriatului-15p;
 • Competenţe de comunicare în limba engleză (scurtă descriere proprie în limba engleză, maxim 200 de cuvinte)-15p;
 • Implicarea in activitati de voluntariat sau activitati extracurriculare; -10p;
 • Competențe digitale si de programare-realizarea unei prezentari Power Point despre educatia STEM, –15p;
 • Implicare in scrierea continutului proiectului cu nr. de referinţă 2020-1-ES01-KA229-081741_2.-15 p
 •  Încărcarea dosarului de candidaturăîncărcarea documentelor cerute într-un singur document pdf, utilizând formularul din anunț privind selecția, a prezentării personale si a prezentării Power Point.

Conţinutul dosarului de candidatură se regaseste in Anexa 1 (cadre didactice).

Procesul de selecție se va desfasura conform calendarului stabilit:

EtapaTermen
Diseminarea proiectului15 septembrie 2020 – 01 noiembrie 2020
Diseminarea informațiilor referitoare la procesul de selecție02 decembrie – 06 decembrie
Depunerea dosarelor conform procedurii de selectie07 decembrie – 11 decembrie 2020
Evaluarea documentelor candidaților14-15 decembrie 2020;
16 decembrie 2020- interviu elevi
Anunțarea rezultatelor procesului de selecție21 decembrie 2020

                                              Coordonator de proiect,

                                                               Prof. Marinescu-Monceanu Anca-Georgiana

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: